Tom 30 Nr 2 (2022): WSPÓŁCZESNE BADANIA POLONISTYCZNE ZA GRANICĄWielojęzyczny numer „Postscriptum Polonistycznego” wieńczy 30-lecie międzynarodowego charakteru czasopisma. 30 lat temu w piśmie – wtedy jeszcze będącym biuletynem Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego – ukazał się pierwszy artykuł zagranicznej polonistki z Republiki Czeskiej, Haliny Klimszy. Niniejszy numer to zbiór polonistycznych tekstów w językach ojczystych/pierwszych polonistów zagranicznych. Chcieliśmy i chcemy, by wiedza o interesujących zjawiskach i badaniach polskich i polonistycznych dotarła także do osób ciekawych świata, które w różnych krajach z powodu bariery językowej nie mogłyby jej nabyć. Pamiętamy też o młodym pokoleniu polonijnym, które nie zawsze już zna język przodków.


CAŁY NUMER
Prescriptum

Język w teorii i użyciu

Inspiracje literaturoznawcze i przekładoznawcze

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Varia

Recenzje i sprawozdania