HARMONOGRAM WYDAWNICZY

Teksty, przygotowane zgodnie z wytycznymi dla Autorów, należy przesyłać przez platformę OJS.

Numery archiwalne czasopisma dostępne są w zakładce → Archiwum.

 Harmonogram wydawniczy PPGIOŚ na 2023 r. zakłada, że:

- do numeru 1/2023 - teksty należy przesłać do 15 kwietnia 2022 r.

- do numeru 2/2023- teksty należy przesłać do 15 lipca 2022 r.