HARMONOGRAM WYDAWNICZY

Teksty, przygotowane zgodnie z wytycznymi dla Autorów, należy przesyłać przez platformę OJS.

Numery archiwalne czasopisma dostępne są w zakładce → Archiwum.

 

Harmonogram wydawniczy PPGiOŚ w 2021 r. zakłada, że:

- do numeru 1/2021 - teksty należy przesyłać do 15 grudnia 2020 r.

- do numeru 2/2021 - teksty należy przesyłać do 15 marca 2021 r.

 

Harmonogram wydawniczy PPGIOŚ na 2022 r. zakłada, że:

- do numeru 1/2022 - teksty należy przesłać do 1 lipca 2021 r.

- do numeru 2/2022 - teksty należy przesyłać do 31 grudnia 2021 r.

 

Harmonogram wydawniczy PPGIOŚ na 2023 r. zakłada, że:

- do numeru 1/2023 - teksty należy przesłać do 15 kwietnia 2022 r.

- do numeru 2/2023- teksty należy przesłać do 15 lipca 2022 r.