HARMONOGRAM WYDAWNICZY

Teksty, przygotowane zgodnie z wytycznymi dla Autorów, należy przesyłać przez platformę OJS.

Numery archiwalne czasopisma dostępne są w zakładce → Archiwum.

 Harmonogram wydawniczy PPGIOŚ na 2024 r. zakłada, że:

- do numeru 1/2024 - teksty należy przesłać do 15 czerwca 2023 r.

- do numeru 2/2024- teksty należy przesłać do 30 października 2023 r.