POLITYKA OTWARTOŚCI

PPGiOŚ jest czasopismem dostępnym w formule Open Access i jest dostępne w formie pełnotekstowej na stronie internetowej oraz w bazach danych czasopism.