FORMULARZ RECENZJI

 

 1. Czy tytuł i streszczenie opracowania są adekwatne do jego treści?

*

Tak
Nie
Uwagi w tekście poniżej

 1. Czy treść opracowania jest spójna?

*

Tak
Nie
Uwagi w tekście poniżej

 1. Czy układ opracowania jest prawidłowy?

*

Tak
Nie
Uwagi w tekście poniżej

 1. Czy język i styl pracy są prawidłowe?

*

Tak
Nie
Uwagi w tekście poniżej

 1. Czy literatura jest cytowana w opracowaniu w sposób prawidłowy i wystarczający?

*

Tak
Nie
Uwagi w tekście poniżej

 1. Czy praca nadaje się do publikacji?

*

 1. a) tak; w obecnej formie
  b) tak; z małymi zmianami
  c) tak; po zasadniczych zmianach lub uzupełnieniach
  d) nie; praca nie nadaje się do druku

Ocena ogólna:

*

wybitna
bardzo dobra
dobra
przeciętna
słaba

Uwagi i zalecenia Recenzenta (dot. pkt.1-5):