Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny [ORCID] - dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa [Dorobek naukowy]

Zastępca Redaktora Naczelnego [ORCID] - JUDr. Matúš Michalovič PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Słowacja, Department of Administrative Law and Environmental Law [Dorobek naukowy]

Sekretarz naukowy [ORCID] - dr Ewa Radecka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa [Dorobek naukowy]

Komitet Naukowy:

 

 Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
Prof. dr hab. Ryszard Mikosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa
Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
Prof. dr hab. Wojciech Radecki, profesor emerytowany Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk/o Wrocław, Polska
Doc. JUDr., Ph.D. Vojtěch Stejskal, Univerzita Karlova v Praze, Czechy, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí
Prof. JUDr. Milan Damohorský, Univerzita Karlova v Praze, Czechy, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí
(od nr 2/2019) dr hab. Artur Żurawik, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej
(od nr 1/2020) Phd Martin Dufala, Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja, Faculty of Law, Department of Administrative Law and Environmental Law
(od nr 1/2021) Phd Liudmyla Savanets, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraina, Faculty of Law
(od nr 2/2022) Phd István Olajos, University of Miskolc, Węgry, Agricultural and Labour Law, Faculty Member
(od nr 1/2023) Phd Alexandra Harrington, Lancaster University, Wielka Brytania, Law School
(od nr 1/2023) Prof. Angelo Viglianisi Ferraro, “Mediterranea” University of Reggio Calabria, Włochy, International Affairs at the Department of Law and Economics
(od nr 2/2023) Phd Mészáros Peter, University of Trnava, Slovakia, Department of Civil and Commercial Law