ETYKA PUBLIKACJI

Nasze czasopismo działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (w tym autor i recenzent) powinny zapoznać się ze standardami zachowań etycznych (diagramy poniżej).