RECENZENCI

Nazwiska recenzentów publikowane są raz w roku na stronie internetowej: www.journals.us.edu.pl

Pragniemy podziękować recenzentom, których zaangażowanie tworzy jakość naszego czasopisma.

Recenzenci 2023

prof. dr hab. Ewa Katarzyna Czech (UWB w Białymstoku)

prof.  Eleonóra Marišová (Slovak University of Agriculture in Nitra)

prof. dr hab. Bartosz Franciszek Rakoczy (UMK)

dr hab. prof. US Anna Barczak (Uniw. Szczeciński)

dr hab. prof. UŁ Monika Król (UŁ w Łodzi)

dr hab. prof. UG Diana Trzcińska (UG w Gdańsku)

dr hab. inż. Jacek Krystek (Politechnika Łódzka)

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski (UKW w Bydgoszczy)

dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna (UŁ w Łodzi)

dr hab. Maciej Nyka (UG w Gdańsku)

dr hab. Marta Woźniak  (Uniw. Opolski)

dr hab. Dorota Strus       (Uniw. w Siedlcach)        

dr Daria Danecka             (INP PAN w Warszawie)

dr Łukasz Dubiński           (Uniw. Szczeciński)

dr Monika Kapusta          (UŁ w Łodzi)

dr Karolina Karpus           (UMK w Toruniu)             

dr Magdalena Micińska  (Akademia Kujawsko-Pomorska)

dr Martin Píry    (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

dr Olga Sachanbińska-Dobrzyńska (Uniw. Opolski)

dr Łukasz Strzępek           (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

dr Karolina Szuma           (EWSPiA w Warszawie)

Recenzenci 2022

prof. dr hab. Barbara Iwańska (UJ w Krakowie)

dr hab. prof. US Anna Barczak (USz w Szczecinie)

dr hab. prof. UŁ Monika A. Król  (UŁ w Łodzi)

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski (UKW w Bydgoszczy)

dr hab. Maciej Nyka (UG w Gdańsku)

dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna (UŁ w Łodzi)

dr hab. Dorota Strus (UPH w Siedlcach)

dr Mariusz Baran (UJ w Krakowie)

dr Katarzyna Biskup-Grabowska (UKW w Bydgoszczy)

dr Daria Danecka (INP w Warszawie)

dr Łukasz Dubiński (Usz w Szczecinie)

dr Karolina Karpus (UMK w Toruniu)

dr Dorota Lebowa (UMCS w Lublinie)

dr Ilona Przybojewska (UJ w Krakowie)

dr Łukasz Strzępek (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

dr Małgorzata Szalewska (UMK w Toruniu)

dr Karolina Szuma (EWSPA w Warszawie)

dr Agnieszka Sznajder

 

Recenzenci 2021

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK w Toruniu)

dr hab. prof. US Anna Barczak (USz w Szczecinie)

dr hab. Aneta Kaźmierska-Patrzyczna (UŁ)

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski (UKW w Bydgoszczy)

dr hab. Daria Trzcińska (UG w Gdańsku)

dr Daria Danecka (INP w Warszawie)

 

Recenzenci 2020

dr hab. prof. UwB Ewa Czech (UwB w Białymstoku)

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski (UKW w Bydgoszczy)

dr Małgorzata Szalewska (UMK w Toruniu)

dr Daria Danecka (INP w Warszawie)

 

Recenzenci 2019

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK w Toruniu)

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS w Lublinie)

dr hab. prof. Adam Habuda (INP PAN/ o Wrocław)

dr hab., prof. KUL Anna Haładyj (KUL im. Jana Pawła II w Lublinie)

dr hab. prof. UJ Artur Żurawik (UJ w Krakowie)

 

Recenzenci 2018

prof. dr hab. Jerzy Rotko (INP PAN/ o Wrocław)

prof. dr hab. Elżbieta Ura (UR w Rzeszowie)

prof. dr hab. Barbara Iwańska (UJ w Krakowie)

dr hab. prof. UŁ Monika A. Król (UŁ w Łodzi)