PRAWA AUTORSKIE

Złożenie tekstu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0).  Autorzy zachowują wszelkie prawa do swojego tekstu.  Autorzy mają prawo do umieszczania opublikowanych już artykułów w serwisach i repozytoriach własnego wyboru.

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści, zgodnie z zasadą, że swobodne udostępnianie badań naukowych sprzyja większej globalnej wymianie wiedzy.

Oznacza to, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy/czytelnicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub łączyć się z pełnymi tekstami artykułów w tym czasopiśmie w celach niekomercyjnych bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora,ale z zastrzeżeniem następujących warunków:

- wymienia się nazwę(-y) autora(-ów), tytuł artykułu, publikowanego w Prawnych Problemach Górnictwa i Ochrony Środowiska i wskazuje się stronę/strony cytowane;

- wymienia się dokładną reprodukcję materiału, gdy jest on cytowany,używany, omawiany lub mnożony.

 

Korzyści z otwartego dostępu dla autorów, obejmują:

- artykuły w otwartym dostępie są swobodnie i stale dostępne online natychmiast po publikacji,

- autorzy zachowują prawa autorskie do swojej pracy,

- artykuły są publikowane na licencji Creative Commons (CC BY-SA 4.0),

- ostateczna wersja może być ponownie wykorzystana i natychmiast zdeponowana w dowolnym repozytorium,

- artykuły są zawarte w głównych bazach danych bibliograficznych.