PUNKTY

2021-12-02

Z wielką radością informujemy, że czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanych Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 grudnia 2021 r. z przypisaną liczbą 40 punktów.