Kontakt

Śląskie Studia Polonistyczne
pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice

Główna osoba do kontaktu

Anna Kałuża
Redaktor naczelna
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wsparcie techniczne