Kontakt

Śląskie Studia Polonistyczne
pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 419, 40-032 Katowice, Polska
tel.: 32 2009 419

Główna osoba do kontaktu

Anna Kałuża
Redaktor naczelna
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism