RECENZENCI

Lista recenzentów (2019)

dr hab. prof. UŚ Tomasz Kaliściak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Lena Magnone (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maciej Duda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Monika Rudać-Grodzka (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
dr hab. Tomasz Kitliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Elżbieta Winiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Andrzej Niewiadomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Dariusz Brzostek Uniwersytet Mikołaja (Kopernika w Toruniu)
dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)
prof. zw. dr hab. Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. prof. UŚ Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Krzysztof Obremski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr Tomasz Markiewka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
prof. zw. dr hab. Tadeusz Klimowicz (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. UW Agnieszka Karpowicz (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Prof UŚ Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak-Fast (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Krystyna Płachcińska (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Anna Nowicka-Struska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)

 

Lista recenzentów (2018)
Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski)
Maria Olszewska (Uniwersytet Warszawski)
Magdalena Hawrysz (Uniwersytet Zielonogórski)
Jolanta Migdał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Galina Kurylenko
Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Grądziel-Wójcik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański)
Marta Smolińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Paweł Mackiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Agnieszka Czechowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Małgorzata Ciszewska (IBL PAN)
Tomasz Kaliściak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Alina Świeściak-Fast (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Lista recenzentów (2017)
Dariusz Chemperek (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Teresa Dalecka (Uniwersytet w Wilnie)
Paweł Frelik (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)
Rafał Kochanowicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Andrzej Niewiadomski (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Jakub Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)
Jan Sowa (Uniwersytet Jagielloński)

Lista recenzentów (2016)
prof. dr hab. Radosław Grześkowiak (UG)
prof. dr hab. Ewa Kraskowska (UAM)
dr hab. Michał Kuran (UŁ)
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (UAM)
prof. dr German Ritz (Universität Zürich, UZH)
dr hab. Tomasz Tomasik (Akademia Pomorska w Słupsku, AP)

Lista recenzentów (2015)
dr hab. Tomasz Cieślak (UŁ)
prof. dr hab. Paweł Dybel (IFiS PAN)
dr hab. Andrzej Hejmej (UJ)
dr hab. Adam Poprawa (UWr)
prof. dr hab. Piotr Śliwiński (UAM)
dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)
dr hab., prof. ATH Tomasz Stępień

Lista recenzentów (2014)
prof. dr hab. Adam Dziadek (UŚ)
prof. dr hab. Ewa Kraskowska (UAM)
dr hab., prof. UWr. Joanna Orska
prof. dr hab. Inga Iwasiów (USz)
dr hab. Wiesław Pawlak (KUL)
dr hab. prof. UŁ Krystyna Płachcińska
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (ATH)

Lista recenzentów (2013)
dr hab., prof. UMCS Arkadiusz Bagłajewski
prof. dr hab. Inga Iwasiów (USz)
dr hab., prof. UWM Sławomir Buryła
dr hab., prof. UAM Tomasz Mizerkiewicz
dr hab., prof. US Andrzej Skrendo (Usz)
dr hab. Alina Świeściak (UŚ)