RECENZENCI

List of reviewers (2017)

Dariusz Chemperek (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Teresa Dalecka (Uniwersytet w Wilnie)
Paweł Frelik (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)
Rafał Kochanowicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Andrzej Niewiadomski (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Jakub Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)
Jan Sowa (Uniwersytet Jagielloński)

List of reviewers (2016)

prof. dr hab. Radosław Grześkowiak (UG)
prof. dr hab. Ewa Kraskowska (UAM)
dr hab. Michał Kuran (UŁ)
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (UAM)
prof. dr German Ritz (Universität Zürich, UZH)
dr hab. Tomasz Tomasik (Akademia Pomorska w Słupsku, AP)

List of reviewers (2014)

prof. dr hab. Adam Dziadek (UŚ)
prof. dr hab. Ewa Kraskowska (UAM)
dr hab., prof. UWr. Joanna Orska
prof. dr hab. Inga Iwasiów (USz)
dr hab. Wiesław Pawlak (KUL)
dr hab. prof. UŁ Krystyna Płachcińska
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (ATH)

List of reviewers (2015)

dr hab. Tomasz Cieślak (UŁ)
prof. dr hab. Paweł Dybel (IFiS PAN)
dr hab. Andrzej Hejmej (UJ)
dr hab. Adam Poprawa (UWr)
prof. dr hab. Piotr Śliwiński (UAM)
dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)
dr hab., prof. ATH Tomasz Stępień

List of reviewers (2013)

dr hab., prof. UMCS Arkadiusz Bagłajewski
prof. dr hab. Inga Iwasiów (USz)
dr hab., prof. UWM Sławomir Buryła
dr hab., prof. UAM Tomasz Mizerkiewicz
dr hab., prof. US Andrzej Skrendo (Usz)
dr hab. Alina Świeściak (UŚ)