RECENZENCI

Lista recenzentów (2019)

dr hab. Lena Magnone, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Maciej Duda, Akademia im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, IBL PAN

dr hab. Tomasz Kitliński, UMCS

dr hab., prof. UAM Elżbieta Winiecka, UAM

dr hab. Andrzej Niewiadomski

dr hab. prof UMK, Dariusz Brzostek, UMK

dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Ewa Graczyk, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Krzysztof Obremski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Aleksander Wójtowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. prof. UW Agnieszka Karpowicz, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński

dr Tomasz Markiewka, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. prof. UŁ, Krystyna Płachcińska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Anna Nowicka-Struska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. prof. UWr Joanna Orska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Andrzej Niewiadomski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab., prof. UŚ Tomasz Kaliściak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab., prof. UŚ Marta Tomczok, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab., prof. UŚ Maciej Tramer, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab., prof. UŚ Alina Świeściak-Fast, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lista recenzentów (2018)
Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski)
Maria Olszewska (Uniwersytet Warszawski)
Magdalena Hawrysz (Uniwersytet Zielonogórski)
Jolanta Migdał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Galina Kurylenko
Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Grądziel-Wójcik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański)
Marta Smolińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Paweł Mackiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Agnieszka Czechowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Małgorzata Ciszewska (IBL PAN)

Lista recenzentów (2017)
Dariusz Chemperek (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Teresa Dalecka (Uniwersytet w Wilnie)
Paweł Frelik (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)
Rafał Kochanowicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Andrzej Niewiadomski (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Jakub Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)
Jan Sowa (Uniwersytet Jagielloński)

Lista recenzentów (2016)
prof. dr hab. Radosław Grześkowiak (UG)
prof. dr hab. Ewa Kraskowska (UAM)
dr hab. Michał Kuran (UŁ)
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (UAM)
prof. dr German Ritz (Universität Zürich, UZH)
dr hab. Tomasz Tomasik (Akademia Pomorska w Słupsku, AP)

Lista recenzentów (2015)
dr hab. Tomasz Cieślak (UŁ)
prof. dr hab. Paweł Dybel (IFiS PAN)
dr hab. Andrzej Hejmej (UJ)
dr hab. Adam Poprawa (UWr)
prof. dr hab. Piotr Śliwiński (UAM)
dr hab. Maciej Urbanowski (UJ)
dr hab., prof. ATH Tomasz Stępień

Lista recenzentów (2014)
prof. dr hab. Adam Dziadek (UŚ)
prof. dr hab. Ewa Kraskowska (UAM)
dr hab., prof. UWr. Joanna Orska
prof. dr hab. Inga Iwasiów (USz)
dr hab. Wiesław Pawlak (KUL)
dr hab. prof. UŁ Krystyna Płachcińska
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (ATH)

Lista recenzentów (2013)
dr hab., prof. UMCS Arkadiusz Bagłajewski
prof. dr hab. Inga Iwasiów (USz)
dr hab., prof. UWM Sławomir Buryła
dr hab., prof. UAM Tomasz Mizerkiewicz
dr hab., prof. US Andrzej Skrendo (Usz)
dr hab. Alina Świeściak (UŚ)