Zespół redakcyjnyRedakcja Śląskich Studiów Polonistycznych

Redaktor naczelna: dr hab. prof UŚ Anna Kałuża (anna.kaluza@us.edu.pl)

Zastępczyni redaktor naczelnej: dr Marta Baron-Milian (marta.baron@us.edu.pl)
Sekretarze redakcji: dr Piotr Gorliński-Kucik (piotr.gorlinski-kucik@us.edu.pl), Monika Lubińska (monika.lubinska97@gmail.com)
Członkowie redakcji: dr hab. prof UŚ Maria Barłowska, prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dr hab. prof. UŚ Grzegorz Olszański, prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek, dr Katarzyna Szopa,  dr Michał Hanczakowski (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy).

Od początku powstania pisma do 2018 roku funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. dr hab. Adam Dziadek – literaturoznawca, tłumacz, komparatysta literacki, przewodniczący rady naukowej serii wydawniczej „Studia o Męskości”, która ukazuje się nakładem Wydawnictwa IBL PAN w Warszawie), członek redakcji „Pamiętnika Literackiego”, członek Rady Naukowej IBL PAN. Autor licznych monografii („Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata”, 1999 „Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej”, 2004; „Projekt krytyki somatycznej”, 2014) oraz redaktor tomów zbiorowych.

W latach 2018-2019 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (1967-2019) – krytyk literacki, historyk literatury, od roku 1989 także współredaktor czasopisma „FA-art”. Zajmował się przemianami nowoczesnej i ponowoczesnej kultury literackiej. Opublikował cztery tomy rozpraw („Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu”, 1999; „Granice nowoczesności. Polska proza i wyczerpanie modernizmu”, 2006; „Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury”, 2013; „Historia, fantastyka, nowoczesność. Szkice”, 2016) i trzy książki krytyczne („Skądinąd. Zapiski krytyczne”, 1998; „Koloniści i koczownicy. Szkice o najnowszej prozie i krytyce literackiej”, 2002; „Kup Pan książkę! Szkice i recenzje”, 2008). Laureat Nagrody im. Ludwika Frydego (1998) oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki (2010).

dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ – literaturoznawczyni i krytyczka literacka, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się estetycznymi konsekwencjami przemian kulturowych, współczesną poezją i sztuką. Autorka książek: „Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej” (Kraków 2008); „Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku” (Wrocław 2010); „Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji” (Mikołów 2011); „Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci?” (Kraków 2015); „Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie” (Kraków 2019). Współredaktorka zbiorów: m.in. „Rodzinna Europa. Pięć minut później” (Kraków 2011); „Interpretować dalej. Najważniejsze książki poetyckie 1945-1989” (Kraków 2011). „Płeć awangardy” (Katowice 2019).

dr Marta Baron-Milian – literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka monografii poświęconych twórczości Aleksandra Wata ("Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata", 2015) i Jerzego Ficowskiego ("Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego", 2014); oraz współredaktorka tomów "Teoria nad-interpretacją?, 2013 i "Płeć awangardy", 2019. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury polskiej XX i XXI wieku, praktyk awangardowych oraz związków literatury i ekonomii.

dr Piotr Gorliński-Kucik – literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się polską prozą XX i XXI wieku oraz edytorstwem naukowym, autor monografii: "TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja" (Katowice 2017).

Monika Lubińska – absolwentka kierunku sztuka pisania, studentka filologii polskiej w ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Międzydziedzinowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka książki poetyckiej "Nareszcie możemy się zjadać", nominowanej do Nagrody Literackiej Gdynia 2020. Teksty naukowe i krytyczne publikowała w czasopismach "Wielogłos", "FA-art", "ArtPapier", "Opcje".