Zespół redakcyjnyRedakcja Śląskich Studiów Polonistycznych

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (dział Varia)
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Anna Kałuża (dział Prezentacje)
Członkowie redakcji: dr hab. Maria Barłowska, dr Marta Baron-Milian (dział Omówienia i polemiki), dr Kamila Czaja, dr hab. Mariusz Jochemczyk, prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dr hab. Grzegorz Olszański, prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek, dr Magdalena Piotrowska-Grot (dział Kronika), dr Katarzyna Szopa (dział Omówienia i polemiki)
Sekretarz redakcji: dr Piotr Gorliński-Kucik (dział Archiwalia)

 

Rada Naukowa Śląskich Studiów Polonistycznych

Przewodniczący: Marek Piechota (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Członkowie Rady:
Edward Balcerzan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański)
Maria Delaperrière (INALCO Paris)
Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Michał Głowiński (IBL PAN)
Jens Herlth (Universität Freiburg)
Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
Jan Malicki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Leonard Neuger (Stockholms universitet)
Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński)
Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
François Rosset (Université de Lausanne)
Małgorzata Smorąg‐Goldberg (Université Paris IV‐Sorbonne)
Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marek Tomaszewski (INALCO Paris)
Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski)
Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski)