PRAWA AUTORSKIE

Złożenie tekstu do Redakcji "Śląskich Studiów Polonistycznych" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0).

“Śląskie Studia Polonistyczne” zezwalają autorom na deponowanie wszystkich wersji ich pracy (przedłożonej, przyjętej, opublikowanej) w wybranym przez nich repozytorium bez opłat.

„Śląskich Studiów Polonistycznych” są archiwizowane w bazach Biblioteki Narodowej.