PROCES RECENZJI

Formularz recenzji
(w formacie *doc - 15 KB; w formacie *pdf - 60 KB)

Zasady etyczne dla Recenzentów

1. Do oceny artykułu naukowego powołanych zostaje, dwóch niezależnych recenzentów niebędących członkami redakcji, reprezentantami środowiska Wydawcy (Uniwersytet Śląski w Katowicach) lub reprezentantami środowiska Autora tekstu,
2. Recenzje wykonywane w standardzie double blind, w formie pisemnej, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej czasopisma,
3. Wiążąca jest opinia Recenzentów wyrażona w formule: a) Artykuł może być podstawą publikacji w obecnej formie, b) Artykuł może być podstawą publikacji po zmianach, c) Artykuł nie nadaje się do publikacji; opinia ta powinna być poparta argumentami merytorycznymi,
4. Recenzowane artykuły traktowane są jako poufne – Recenzent nie może publikować lub udostępniać recenzji artykułu, ani kontaktować się bezpośrednio z Autorem,
5. Recenzenci dokonują recenzji w ciągu 30 dni od otrzymania artykułu; otrzymują honorarium liczone według arkuszy zgodnie ze stawkami wydawcy (Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego),
6. W przypadku podejrzenia o plagiat lub ghost autorship zasugerowanego przez Redakcję lub Recenzenta wdrożona zostaje procedura antyplagiatowa, zbierany jest materiał dowodowy, oraz zostaje wystosowana do Autora prośba o ustosunkowanie się do zaistniałych podejrzeń.

 

Redakcja Śląskich Studiów Polonistycznych korzysta z procedur opracowanych przez Committee On Publication Ethicsdostępnych w języku polskim.