ETYKA

Redakcja Śląskich Studiów Polonistycznych korzysta z procedur opracowanych przez Committee On Publication Ethicsdostępnych w języku polskim.