Minor American: New Narrative, awangarda, queer, nekropolityka (Eileen Myles, Magdalena Zurawski, CA Conrad)

Małgorzata Myk
https://orcid.org/0000-0002-9911-5259

Abstrakt

Szkic jest poświęcony amerykańskiemu nurtowi awangardowemu New Narrative, powstałemu w latach siedemdziesiątych XX wieku, oraz strategiom poetyckim towarzyszącym jego społeczno-politycznemu zaangażowaniu w sytuację mniejszości seksualnych. Autorka szkicu przedstawia twórczość trzech postaci z nim związanych: Eileen Myles, Magdaleny Zurawski i CA Conrada, których utwory i działania artystyczne skupiają się na problematyce obywatelstwa i suwerenności osób LGBTQ+ żyjących w USA. Proponuje analizę dorobku tych twórców w kontekście refleksji filozoficznej Achillego Mbembe dotyczącej nekropolityki, która rozwijana jest obecnie na gruncie amerykańskim także w odniesieniu do osób queer i praktyk queerowych. 


Słowa kluczowe

New Narrative; awangarda; queer; nekropolityka

Benjamin Daniel, Sneathen Eric, eds., 2017: The Bigness of Things: New Narrative and Visual Culture. Oakland: Wolfman Books.

Boone Bruce, 1979: Remarks on Narrative. W: Robert Glück: Family Poems. San Francisco: Black Star Series, 1979, s. 29–32.

Burger Mary et al., eds., 2004: Biting the Error: Writers Explore Narrative. Toronto: Coach House Books.

Conrad CA, 2012: A Beautiful Marsupial Afternoon: New (Soma)tics. Seattle: Wave Books.

Conrad CA, 2014: Ecodeviance: (Soma)tics for the Future Wilderness. Seattle: Wave Books.

Conrad CA, 2017: While Standing in Line for Death. Seattle: Wave Books.

Conrad CA, Myles Eileen, 2009: You’ve Come a Long Way, Baby: Human. Animal. Gay. Straight. Poetry. [By CA Conrad interviewed by Eileen Myles]. Poetry Foundation. [Online:] https://www.poetryfoundation.org/articles/69419/youve-come-a-long-waybaby [dostęp: 30.05.2020].

Frost Elizabeth A., 2003: The Feminist Avant-Garde in American Poetry. Iowa City: University of Iowa Press.

Glück Robert, 2004: Long Note on New Narrative. W: Biting the Error: Writers Explore Narrative. Eds. Mary Burger et al. Toronto: Coach House Books, s. 25–34.

Graaf Eva van der, 2019: Who’a Afraid of Anarchism? [Interview with Catherine Malabou]. „Cimedart” 39.4. [Online:] http://www.cimedart.nl/onvolledig-archief/49-4/whos-afraid-of-anarchism/ [dostęp: 7.06.2020].

Hadot Pierre, 1993: Exercices Spirituels et Philosophie Antique. Paris: Institut d’Études Augustiniennes.

Haritaworn Jin, Kuntsman Adi, Posocco Silvia, 2014: Introduction. W: Queer Necropolitics. Eds. Jin Haritaworn, Adi Kuntsman, Silvia Posocco. New York: Routledge, s. 1–28.

Haritaworn Jin, Kuntsman Adi, Posocco Silvia, eds., 2014: Queer Necropolitics. New York: Routledge.

May Todd, 2017: A Fragile Life: Accepting Our Vulnerability. Chicago: The University of Chicago Press.

Mbembe Achille, 2018: Polityka wrogości; Nekropolityka. Przeł. Urszula Kropiwiec, Katarzyna Bojarska. Kraków: Wydawnictwo Karakter.

McSweeney Joyelle, 2015: The Necropastoral: Poetry, Media, Occults. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Myles Eileen, 2007: Sorry, Tree. Seattle: Wave Books.

Myles Eileen, 2010: „The Frank Poems”. [Review of CA Conrad’s The Book of Frank]. „Jacket2”. [Online:] http://jacketmagazine.com/40/r-conrad-rb-myles.shtml [dostęp: 3.06.2020].

Myles Eileen, 2018: Evolution. London: Grove Press UK.

Olson Charles, 1997: Collected Prose. Eds. Donald Allen, Benjamin Friedlander. Berkeley: University of California Press.

Puar Jasbir K., 2017: Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Durham: Duke University Press.

Scalapino Leslie, 1996: The Front Matter / Dead Souls. Hanover: Wesleyan University Press.

Sloterdijk Peter, 2011: Gniew i czas. Esej polityczno-psychologiczny. Przeł. Arkadiusz Żychliński. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Tahajian Talin, 2019: „This Is What We’re Doing”: On Eileen Myles’s „Evolution”. „The Kenyon Review” 2019, July. [Online:] https://kenyonreview.org/reviews/evolution-by-eileen-myles-738439/ [dostęp: 20.05.2020].

Zurawski Magdalena, 2004: Why Poetry Failed Me and What Prose is Trying to Do for My Writing and Me. W: Biting the Error: Writers Explore Narrative. Eds. Mary Burger et al. Toronto: Coach House Books, s. 104–107.

Zurawski Magdalena, 2008: The Bruise. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.

Zurawski Magdalena, 2015: Companion Animal. New York: Litmus Press.

Zurawski Magdalena, 2019a: Don’t Be Scared. New York: The Operating System.

Zurawski Magdalena, 2019b: The Tiniest Muzzle Sings Songs of Freedom. Seattle: Wave Books.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-15


MykM. (2021). Minor American: New Narrative, awangarda, queer, nekropolityka (Eileen Myles, Magdalena Zurawski, CA Conrad). Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-22. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.04

Małgorzata Myk 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9911-5259