Àngel Guimerà – czy tylko dobro narodowe Katalończyków?

Anna Sawicka
https://orcid.org/0000-0003-3304-4950

Abstrakt

Tematem artykułu jest sytuacja literatury tworzonej w Hiszpanii w języku mniejszościowym, katalońskim, i ocena szans, jakie literatura w tym języku miała na pokonanie stereotypu literatury peryferyjnej, a także recepcja tej literatury przedstawiona z perspektywy synchronicznej, współczesnej Àngelowi Guimerze, w Katalonii, w Hiszpanii i za granicą, a następnie w perspektywie diachronicznej – przełomu XX i XXI wieku. Pretekstem do poruszenia tego tematu stało się wielokrotne podejmowanie przez rodaków katalońskiego dramaturga Àngela Guimery prób (ostatecznie nieudanych) zarekomendowania go do Literackiej Nagrody Nobla. 


Słowa kluczowe

teatr kataloński; Nagroda Nobla; języki mniejszościowe

Benach Joan-Anton, 2009: Enmendar fuera de tiesto. „La Vanguardia”, 19.04.2009, s. 49.

Benet i Jornet Josep Maria, 1992: La malícia del text. Lectures de narrativa i teatre català. Barcelona: Curial.

Bou Enric, 2000: Nou Diccionari 62 de la literatura catalana. Barcelona: Edicions 62.

Broch Alex, 2008: Diccionari de la literatura catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Bruna Teresa, 2009a: Hem portat „Terra baixa”. „Avui”, 15.04.2009, s. 38.

Bruna Teresa, 2009b: Un Manelic negre. „Avui”, 15.04.2009, s. 38.

Fàbregas Xavier, 1974: El teatre d’Àngel Guimerà. Trajectòria i significació. „Nadala de la Fundació Jaume I”, s. 57–80.

Foguet Francesc, Graña Isabel, 2007: El gran Borràs. Retrat d’un actor. Badalona: Museu de Badalona.

Gallén Enric, 2003: Guimerà i el premi Nobel. Crònica provisional d’una candidatura. W: Professor Joaquim Molas: memòria, escriptura, història. Vol. 2. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, s. 487–508.

Gallén Enric, Nosell Dan, 2011: Guimerà i el Premi Nobel. Història d’una candidatura. Lleida: Punctum. Grup d’Estudi de la Literatura del vuit-cents.

Górny Grzegorz, 1993: Leksykon laureatów literackiej Nagrody Nobla. Kraków: Agencja Wydawnicza Zebra.

Huerta Calvo Javier, Peral Vega Emilio, Urzáiz Tortajada Héctor, 2005: Teatro español [de la A a la Z]. Madrid: Espasa Calpe.

López Rosell César, 2009: La força del Manelic immigrant. „El Periódico”, 19.04.2009, s. 72.

Moliner Empar, 2009: Hamlet sobre gel. „Avui”, 2.05.2009, s. 52.

Martori Joan, 1995: La projecció d’Àngel Guimerà a Madrid (1891–1924). Barcelona: Curial / Abadia de Montserrat.

Nosell Dan, 2009: L’acollida de la literatura catalana a Suècia al tombant dels segles XIX i XX i la candidatura de Guimerà al premi Nobel. W: Actes del Catorzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Eds. Kalman Faluba, Ildiko Szijj. Vol. 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, s. 357–372.

Olivares Juan Carlos, 2009: Història d’una dona. „Avui”, 20.04.2009, s. 37.

Passarell Jaume, 1931: Guimerà. „Mirador”, n° 139 (1.10.1931), s. 5.

Porębowicz Edward, 1889: Ruch literacki południowo-zachodniej Europy. Kraków: Drukarnia „Czasu” Fr. Kluczyckiego i Spółki.

Salvà Bernat, 2006: Sergi Belbel aposta pels autors catalans. „Avui”, 15.07.2006.

Salvat Ricard, 1974: Algunes bases crítiques per a una possible reestructuració dramatúrgica de l’actual teatre de Guimerà. „Nadala de la Fundació Jaume I”, s. 18–56.

Sawicka Anna, 2007: La aventura teatral de Àngel Guimerà en Madrid. Preliminares. W: Theatralia. Du texte au spectacle. Mélanges offerts à Halina Sawecka. Ed. Maria Falska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 186–198.

Sawicka Anna, 2011: Àngel Guimerà, candidato al premio Nobel de literatura. W: Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku. Materiały z II Ogólnopolskiego Kongresu Studentów Filologii Iberyjskich. Red. Rafael Sergio Balches Arenas, Marta Pawłowska. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 27–39.

Pobierz

Opublikowane : 2021-04-06


SawickaA. (2021). Àngel Guimerà – czy tylko dobro narodowe Katalończyków?. Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-13. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.05

Anna Sawicka 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3304-4950