Estetyczny rodowód nieświadomości: Ranciere i FreudAbstrakt

Freudian concept of unconscious is discussed in the article from the perspective presented by Jacques Ranciere, a French theoretician, in his work L’inconscient esthétique (The aesthetic unconscious). Having presented a general structure of Ranciere’s notional instrument, the author of the text moves on to the analysis of the relationship between Freudian discovery and the tradition of an aesthetic thought. The last part of the text presents the way Freudian notion of unconscious, or, better, his Ranciere’s interpretation, refer to a contemporary theoretical-political context.


Freud Sigmund. 2009. Mojżesz Michała Anioła. W: Sztuki plastyczne i literatura, pł. Robert Reszke. Warszawa: KR.

Freud Sigmund. 2009. Obłęd i sen w „Gradivie” Wilhelma Jensena. W Sztuki plastyczne i literatura, pł. Robert Reszke. Warszawa: KR.

Freud Sigmund. 2010. Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl. W Wykłady, pł. Robert Reszke. Warszawa: KR.

Guénoun Solange. 2004. „Jacques Rancière’s Freudian cause”. SubStance 1: 25-53.

Gupta R. K. 1975. „Freud and Schopenhauer”. Journal of the History of Ideas 4: 721-728.

Rancière Jacques. 1995. La mésentente. Paris: Galilée.

Rancière Jacques. 2001. L’inconscient esthétique. Paris: Galilée.

Rancière Jacques. 2007. Dzielenie postrzegalnego, pł. Jan Sowa. Kraków: Wydawnictwo i Księgarnia Korporacja Ha!art.

Rancière Jacques. 2009. Et tant pis pour les gens fatigués. Amsterdam: Editions.

Sowa Jan. 2007. Od tłumacza. W Dzielenie postrzegalnego, Jacques Rancière, 59-64. Kraków: Ha!art.

Wollheim Richard. 1991. Freud and the understanding of art. W The Cambridge companion to Freud, red. Jerome Neu, 249-266. Cambridge University Press.

Žižek Slavoj. 2011. Lacrimae rerum, pł. Grzegorz Jankowicz. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


Krochmalný, O. (2013). Estetyczny rodowód nieświadomości: Ranciere i Freud. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 7-16. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3275

Ondřej Krochmalný 
Uniwersytet Karola w Pradze  Czechia