Psychoza jako ekstensywny wymiar ideologiiAbstrakt

In this short dissertation, the author makes an attempt to answer the question of the usefulness of psychoanalysis in the field of a political practice, beginning with Freudian analysis of group psychology and Lacanian concept of paranoia. The central point, around which interpretation revolves, is the moment of the flag collapse described in Henryk Sienkiewicz’s novel. It is possible to reveal what is called psychotic crisis and the nature of social order based on the concept of empty meaning, thanks to the precision of the plot. In this context, psychoanalysis eliminates its instrumental use in all possible political practices. Since, it’s impossible to support a project which, as a project itself, is a source of all problems.


Dybel Paweł. 2006. Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie. Kraków: Universitas.

Fink Bruce. 1999. Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej, pł. Łukasz Mokrosiński. Warszawa: Wydawnictwo Andrzej Żórawski.

Freud Sigmund. 2001. Histeria i lęk, pł. Robert Reszke. Warszawa: KR.

Freud Sigmund. 2009. Psychologia zbiorowości i analiza „ja”. W Pisma społeczne, pł. Robert Reszke, 51-120. Warszawa: KR.

Koziołek Ryszard. 2010. Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Lacan Jacques. 2014. Seminarium III: psychozy, pł. Jacek Waga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mouffe Chantal. 2008. Polityka i polityczność. W Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, pł. Joanna Erbel. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Sławek Tadeusz. 1995. „Saturniczy pątnik. Robert Burton i jego Anatomia melancholii”. Literatura na Świecie 3.

Žižek Slavoj. 2011. Carl Schmitt w czasach postpolityki, pł. Piotr Płucienniczak. W Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, red. Chantal Mouffe. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-28


Mężyk, D. (2013). Psychoza jako ekstensywny wymiar ideologii. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 29-38. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3277

Dariusz Mężyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaInne teksty tego samego autora