„Mało kto z nas wszystkich jeszcze żyjących daje mi to poczucie ciągłości polskiej […] literatury XX wieku”. Listy Teodora Parnickiego do Aleksandra WataAbstrakt

The collection of ten letters written by Teodor Parnicki to Aleksander Wat between 1942 and 1961 is included here. The first two letters concern the article of the author of Bezrobotny Lucyfer in “Polska”, a weekly published in Kujbyszew, the editor of which was Parnicki. The remaining letters were sent by the author of Tylko Beatrycze from Mexico to Italy, and concerned the issue of publishing the novel Srebrne orły in Silva Editore, which eventually did not happen.


Billip W. 1960. „Historia i poznanie”. Nowa Kultura 19: 2.

Czarnik Oskar Stanisław. 2008. „Czasopismo „Polska” w ZSRR (1941–1943). Trudna praca na osamotnionym posterunku”. Studia Bibliologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 11: 111-118.

Danilewicz-Zielińska Maria. 1999. Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939–1989. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Maciąg Włodzimierz. 1960. „Nowa powieść Parnickiego”. Życie Literackie 15: 7-8.

Ruszczyc M. 1960. „Światy we mgle”. Kierunki 18: 4.

Pobierz


Opublikowane : 2013-06-28


Gorliński-Kucik, P. (2013). „Mało kto z nas wszystkich jeszcze żyjących daje mi to poczucie ciągłości polskiej […] literatury XX wieku”. Listy Teodora Parnickiego do Aleksandra Wata. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 229-248. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3295

Piotr Gorliński-Kucik 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaInne teksty tego samego autora