Pisanie „pomiędzy”. O prozie Anny Kańtoch

Kamila Czaja
https://orcid.org/0000-0002-2480-1377

Abstrakt

The article endeavours to present the most significant features of Anna Kańtoch’s prose works. Not only is the author in question capable of utilizing various conventions of popular literature, such as: fantasy, science-fiction, and detective stories, but also to mingle them and come up with “hybrid-genres” that are difficult to pigeonhole (Czarne, Niepełnia). Spatial and temporal changeability characterize the novels and short stories of the Katowice-based writer, making the world depicted therein a place existing “in-between,” and moreover, involving both – brutality of rules that world is governed by as well as palpable desire of a proper moral order, which does not always eventually gains the upper hand.


Słowa kluczowe

Anna Kańtoch; fantasy writing; genre; synthesis

Czaja Kamila, 2016: Łaska dobrego warsztatu. „artPAPIER”, nr 7–8 (295–296). [Online:]

Czaja Kamila, 2017a: Pełne opowieści. „artPAPIER”, nr 23 (335). [Online:]

Czaja Kamila, 2017b: Wiara czyni zbrodnię. „artPAPIER”, nr 13 (325). [Online:]

Ćwiek Jakub, 2015a: *** [wprowadzenie do opowiadania Cmentarzysko potworów]. W: Anna Kańtoch: Światy Dantego. Warszawa: Uroboros.

Ćwiek Jakub, 2015b: Wstęp. W: Anna Kańtoch: Światy Dantego. Warszawa: Uroboros.

Drab Ewa, 2016: Magia a kryminał, fantasy a literatura detektywistyczna: stylizacja i łączenie gatunków w powieści Mag niezależny Flossia Naren Kiry Izmajłowej. W: Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee, koncepty, gatunki. Red. Andrzej Polak, współpraca Monika Karwacka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

ESFS Awards 2000–2009. [Online:]

Głowacka Maria, 2013: Wstęp do teorii trzech kręgów kobiecej prozy science fiction w Polsce. Na przykładzie twórczości Antoniny Liedtke i Anny Kańtoch. „Wielogłos”, nr 4 (18).

Jaszczura Konrad, 2018: Tropią, mordują, kochają. O kobiecej literaturze popularnej. [Online:]

Kaczor Katarzyna, 2014: Bogactwo polskich światów fantasy. Od braku nadziei ku eukatastrophe. W: Anatomia wyobraźni. Red. Sebastian Jakub Konefał. Gdańsk: Gdański Klub Fantastyki.

Kaczor Katarzyna, 2017: Z „getta” do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy (1982–2012). Kraków: Universitas.

Kańtoch Anna, 2004: Miasto w zieleni i błękicie. Lublin: Fabryka Słów.

Kańtoch Anna, 2005: Diabeł na wieży. Lublin: Fabryka Słów.

Kańtoch Anna, 2006: Zabawki diabła. Lublin: Fabryka Słów.

Kańtoch Anna, 2007: 13. anioł. Lublin: Fabryka Słów.

Kańtoch Anna, 2012: Czarne. Warszawa: Powergraph.

Kańtoch Anna, 2013a: Przedksiężycowi. T. 3. Warszawa: Powergraph.

Kańtoch Anna, 2013b: Tajemnica Diabelskiego Kręgu. Warszawa: Uroboros.

Kańtoch Anna, 2015a: Światy Dantego [zbiór opowiadań: Światy Dantego, Duchy w maszynach, Cmentarzysko potworów, Szczęścia i wszelkiej pomyślności, Za siedmioma stopniami, Okno Myszogrodu, Człowieknieciągły, Miasteczko, Portret rodziny w lustrze]. Warszawa: Uroboros.

Kańtoch Anna, 2015b: Tajemnica Nawiedzonego Lasu. Warszawa: Uroboros.

Kańtoch Anna, 2016a: Czwarta nad ranem [zbiór; opowiadania: Angevina, Dobry człowiek w piekle, Czwarta nad ranem, Pająk, Harfa pustyni, Pięć dziwnych nocy wigilijnych, Sztuka porozumienia]. Warszawa: BookRage.

Kańtoch Anna, 2016b: Łaska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Kańtoch Anna, 2016c: Majstersztyk. Anatomia cudu. Warszawa: BookRage.

Kańtoch Anna, 2017a: Niepełnia. Warszawa: Powergraph.

Kańtoch Anna, 2017b: Przedksiężycowi. T. 1. [wyd. 1 – 2009]. Warszawa: Powergraph.

Kańtoch Anna, 2017c: Przedksiężycowi. T. 2 [wyd. 1 – 2013]. Warszawa: Powergraph.

Kańtoch Anna, 2017d: Wiara. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Kańtoch Anna, 2018a: Człowiek, który kochał. W: Inne światy. Antologia inspirowana pracami Jakuba Różalskiego. Kraków: Wydawnictwo Sine Qua Non.

Kańtoch Anna, 2018b: Tajemnica godziny trzynastej. Warszawa: Uroboros.

Kozicka Dorota, 2013: Fantastyczni pisarze, czyli o tym, jak pisarze fantastyczni podbijają polską literaturę. „Wielogłos”, nr 4 (18).

Kryminalna Piła dla Anny Kańtoch!, 2017. [Online:]

Laureaci 2013, 2013. [Online:]

Laureaci Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla. [Online:]

Mazurkiewicz Adam, 2015: Patchwork genologiczny. O grach współczesnejliteratury kryminalnej z fantastyką grozy. „Literatura i Kultura Popularna”, nr 21.

Nigdy nie zakładam przesłania. Rozmowa z Anną Kańtoch, 2013. „Nowa Fantastyka”, nr 8 (371).

Nocny stolik #8. Anna Kańtoch: Mam słabość do książek o morderstwach na wrzosowisku, 2018. [Online:]

Nowrot Artur, 2017: Drugie połówki (A. Kańtoch Niepełnia). „Popmoderna”, 30.10.2017. [Online:]

Olkusz Ksenia, 2008: Hybrydy gatunkowe, czyli kryminalno-gotyckie zagadki Anny Kańtoch. „Literatura i Kultura Popularna”, nr 14.

Potrzebne jest jeszcze coś, czyli wywiad z Anną Kańtoch, 2017. [Online:]

Powieść o tożsamości. Rozmowa z Anną Kańtoch o książce Niepełnia, 2017. [Online:]

Prokopowicz Lidia, 2016: Święci i demony w prozie Anny Kańtoch. W: Światy grozy. Red. Ksenia Olkusz. Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta.

Rotter Artur Ł., 2013: „Czarne” jako fantastyka naukowa. Interpretacja. [Online:]

Smuszkiewcz Antoni, 2012: Problemy periodyzacji współczesnej fantastyki. W: Fantastyka w obliczu przemian. Red. Rafał Kochanowicz, Dorota Mrozek, Beata Stefaniak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Trębicki Grzegorz, 2007: Fantasy. Ewolucja gatunku. Kraków: Universitas.

Trocha Bogdan, 2017: Zbrodnia w fantastycznych światach. Motywy kryminalne w literaturze fantastycznej. Zielona Góra: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury.

Wywiad z Anną Kańtoch. Lubię historie „z tajemnicą”, 2012. [Online:]

Zwierzchowski Marcin, 2018: Fantastyka coraz bardziej kobieca. 29.09.2018. [Online:]

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-22


CzajaK. (2019). Pisanie „pomiędzy”. O prozie Anny Kańtoch. Śląskie Studia Polonistyczne, 13(1), 139-154. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.13.11

Kamila Czaja  kamila.czaja@op.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2480-1377
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).