Książka niewyrzucalna [rec. Marcin Wicha: Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2017, ss. 184.]Abstrakt

In his book Rzeczy, których nie wyrzuciłem [Things I Didn’t Throw Out] Marcin Wicha, in a gesture of filial mourning, tries to reconstruct the portrait of his
deceased mother by writing about the objects she has left. Starting from the material, he recreates the behaviours, views, and family memories of his mother, and saves from the oblivion the scenes that most fully reflect her complexity. Wicha’s book is also an expression of rebellion against the ready word formulas used in the face of death as it attempts to create a story that matches only one deceased person. Rzeczy, których nie wyrzuciłem corresponds with other “mourning texts” (works by Różewicz, Iwasiów, Barthes and Zagajewski) but thanks to the author’s skillful oscillation between individual life and general truths, pathos and irony, understatements and exposures, the personal and the literary – the book turns out to be an original example of writing about loss as it avoids banality and sentimentality.


Słowa kluczowe

mourning; loss; things; mother; irony

Barthes Roland, 2013: Dziennik żałobny. 26 października 1977–15 września 1979. Tekst przygotowany i oprac. przez Nathalie Léger. Tłum. Kajetan Maria Jaksender. Wrocław: Teatr Polski.

Ciura Magdalena, 2007: Kolaże pamięci – czyli „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae”, vol. 25.

Czabanowska-Wróbel Anna, 2012: Ogień życia. Wiersz Adama Zagajewskiego „O mojej matce”. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 19. DOI: https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.18

Czechowicz Jarosław, 2017: Ślady [rec.: Marcin Wicha: Rzeczy, których nie wyrzuciłem]. Krytycznym Okiem. Blog krytycznoliteracki Jarosława Czechowicza. 18.05.2017. http://krytycznymokiem.blogspot.com/2017/05/rzeczy-ktorych-nie-wyrzuciem-marcin.html [4.06.2018].

Czyżak Agnieszka, 2011: Matki odchodzą – wariacje 2009. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 18. DOI: https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.9

Iwasiów Inga, 2013: Umarł mi. Notatnik żałoby. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Kubisiowska Katarzyna, 2017: Pięknie to, Kasiu, pokazałaś, dziękuję, córeczko. wyborcza.pl. 27.05.2017. http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,21865105,pieknie-to-kasiu-pokazalas-dziekuje-coreczko-felieton.html [3.06.2018].

Kurkiewicz Juliusz, 2017: „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” Marcina Wichy. Czytajcie i płaczcie. wyborcza.pl. 19.05.2017. http://wyborcza.pl/7,75517,21837151,rzeczy-ktorych-nie-wyrzucilem-marcina-wichy-czytajcie-i.html [3.06.2018].

Lektor, 2017: „Wpadnijcie po pogrzebie”. „Tygodnik Powszechny”. 5.06.2017. https://www.tygodnikpowszechny.pl/wpadnijcie-po-pogrzebie-148371 [3.06.2018].

Marcin Wicha laureatem Paszportów „Polityki” w kategorii literatura.Booklips. 9.01.2018. http://booklips. pl/newsy/marcin-wicha-laureatem-paszportow-polityki-w-kategorii-literatura [3.06.2018].

Marcin Wicha laureatem Paszportów POLITYKI w kategorii Literatura. Polityka. 9.01.2018. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/paszporty/1733486,1,marcin-wicha-laureatem-paszportow-polityki-w-kategorii-literatura.read [3.06.2018].

Marcin Wicha: Nie umiem opowiedzieć o mojej matce od początku do końca. Z Marcinem Wichą rozmawia Magdalena Kicińska. Wyborcza.pl. Magazyn Świąteczny. 26.05.2017. http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,21869442,marcin-wicha-nie-umiem-opowiedziec-o-mojej-matce-od.html [4.06.2018].

Najder Łukasz, 2017: Nie wszystko o mojej matce. „Dwutygodnik”, nr 5. http://www.dwutygodnik.com/artykul/7191-nie-wszystko-o-mojej -matce.html [4.06.2018].

Nawarecki Aleksander, 1993: Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów. Katowice: „Śląsk”.

Oleksy Maciej, 2017: Przedmiot i orzeczenie. Ilustracja Sonia Jaszczyńska. „Mały Format”, nr 9. http://malyformat.com/2017/09/przedmiot-i-orzeczenie/ [7.06.2018].

Opoczyńska-Morasiewicz Małgorzata, Wojciechowska Magdalena, 2017: Fragmenty żałobne. O utracie matki z perspektywy egzystencjalnej. „Psychoterapia”, nr 4.

Pańków Lidia, 2017: „Umrę, ale dopiero kiedy nie będziesz mnie potrzebował” – odpowiedziała na pytanie pięcioletniego syna. 17.06.2017. http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,21961609,umre-ale-dopiero-kiedy-nie-bedziesz-mnie-potrzebowal-odpowiedziala.html [4.06.2018].

Perec Georges, 1982: Rzeczy. Tłum. Anna Tatarkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza.

Różewicz Tadeusz, 2000: Matka odchodzi. Wyd. 2. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Sala Zuzanna, 2017: Śmieszność, której się nie wstydzę (Marcin Wicha: „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”). „artPAPIER”, nr 19. http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=333&artykul=6390[7.06.2018].

Wicha Marcin, 2017: „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”, czyli to, co po nas zostaje. 6.09.2017. Tytuł audycji: Moje książki w paśmie „Kultura na wakacje”. Prowadzi: Magda Mikołajczuk. https://www.polskieradio.pl/7/173/Artykul/1844932,Rzeczy-ktorych-nie-wyrzucilem-czyli-to-co-po-nas-zostaje [3.06.2018].

Wicha Marcin, 2018: Jak przestałem kochać design. Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo Karakter (wyd. 1 – Kraków 2015).

Zagajewski Adam, 2017: Wiersze wybrane. Wyd. nowe, rozszerzone. Kraków: a5.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


CzajaK. (2018). Książka niewyrzucalna [rec. Marcin Wicha: Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2017, ss. 184.]. Śląskie Studia Polonistyczne, 12(2), 181-194. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8804

Kamila Czaja 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaCopyright (c) 2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).