„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ) stanowią kontynuację „Prawnych Problemów Górnictwa” (ostatni numer ukazał się w 1995 r.), nad których redakcją czuwali pracownicy Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska. Periodyk adresowany jest do szerokiego kręgu autorów (zarówno do praktyków jak i teoretyków, tak dla doktorantów jak i dla studentów) i odbiorców zainteresowanych przedmiotową tematyką. Głównym kryterium decydującym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma obejmujących szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

- Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com),

- Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/browse/articles.action),

- Index Copernicus World of Journals (https://journals.indexcopernicus.com), 

- BazHum (http://bazhum.pl/bib/journal/888/ oraz http://bazhum.pl/bib/journal/890/),

 - Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (https://www.sbc.org.pl/dlibra).

- European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498715);

- PBN, POL-Index;

- Arianta (https://arianta.pl/#/czasopismo/49467);

- Google Scholar (https://scholar.google.pl/citations?user=y4wbQ_AAAAAJ&hl=pl)

 - ROAD (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2451-3431);

- WorldCat (https://www.worldcat.org/title/prawne-problemy-gornictwa-i-ochrony-srodowiska/oclc/969735176/editions?referer=di&editionsView=true)

- NUKAT (http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5067651&fromLocationLink=false&theme=nukat)

- DOAJ

- Electronic Journals Library (http://ezb.uni-regensburg.de/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=QS&jq_term1=prawne+problemy+g%F3rnictwa+i+ochrony+%26%23347%3Brodowiska

ISSN: 2451-3431 (Online)


 
 

DOAJ

2021-02-24

Uprzejmie informujemy, że nasze czasopismo znajduje się w bazie DOAJ.

Punktacja

2021-02-11

Z radością informujemy, że czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanych Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2021 r. z przypisaną liczbą 20 punktów • CEEOL
 • CEJSH
 • DOAJ
 • Index Copernicus
 • BazHum
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa
 • ERIH Plus
 • PBN/POL-Index
 • Arianta
 • Google Scholar
 • ROAD
 • EZB

MNISW
20

ICV
ICV 2019: 57.25

Pobieranie

CAŁY NUMER