Czy biografia jest prawdą?

(A transcript of a panel discussion in English/Zapis dyskusji panelowej w języku angielskim)


Abstrakt

W dniu 25 marca 2015 r. The Center for the Study of Transformative Lives at New York University i NYU Biography Seminar zorganizowały wspólnie dyskusję panelową zatytułowaną Is Biography True? W dyskusji, którą otworzył Philip Kunhardt, a której gospodarzem był nieżyjący już James Atlas, uczestniczyło troje zdobywców nagrody Pulitzera: Ron Chernow, autor biografii Washington: A Life; John Matteson, autor książki Eden’s Outcasts: The Story of Louisa May Alcott and her Father, oraz Stacy Schiff, autorka biografii pt. Vera, Mrs. Vladimir Nabokov. W niniejszej sekcji znajduje się zapis tej dyskusji.


Słowa kluczowe

biografia; prawda; teoria biografii; praktyka biografii; immersja; opowieść biografa; dyskusja panelowa; New York University; The Center for the Study of Transformative Lives; Pulitzer Prize


Opublikowane : 2021-12-30


ChernowR., MattesonJ., SchiffS., AtlasJ., & KunhardtP. (2021). Czy biografia jest prawdą?. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 37-63. https://doi.org/10.31261/errgo.11685

Ron Chernow 
Independent Biographer  Stany Zjednoczone

Ronald Chernow (ur. 3 marca 1949) - amerykański pisarz, dziennikarz, historyk i biograf. Jest autorem bestsellerowych i wielokrotnie nagradzanych biografii ważnych postaci historycznych ze świata biznesu, finansów i amerykańskiej polityki. W 2011 roku zdobył nagrodę Pulitzera w dziedzinie biografii oraz nagrodę American History Book Prize za książkę Washington: A Life z 2010 roku. Jest także laureatem National Book Award for Nonfiction za książkę The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance z 1990 roku. Jego biografie Alexandra Hamiltona (2004) i Johna D. Rockefellera (1998) były nominowane do National Book Critics Circle Awards; ta pierwsza była inspiracją dla popularnego musicalu Hamilton, przy produkcji którego Chernow pracował jako konsultant historyczny. Inna książka, The Warburgs: The Twentieth-Century Odyssey of a Remarkable Jewish Family, została uhonorowana nagrodą George'a S. Ecclesa w 1993 roku. Jako niezależny dziennikarz opublikował ponad sześćdziesiąt artykułów w czasopismach o zasięgu ogólnoamerykańskim (źródło: Wikipedia).


John Matteson  matteson151@earthlink.net
John Jay College of Criminal Justice, City University of New York  Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0002-3093-7561

John Matteson (ur. 3 marca 1961 w San Matteo w Kaliforni) jest amerykańskim literaturoznawcą, kulturoznawcą, historykiem i biografem. Piastuje funkcję Distinguished Professor na wydziale Anglistyki w John Jay College of Criminal Justice, City University of New York. W 2008 roku zdobył nagrodę Pulitzera w dziedzinie biografii/autobiografii za swoją pierwszą książkę Eden's Outcasts: The Story of Louisa May Alcott and Her Father. Matteson jest absolwentem Uniwersytetów Princeton, Harvard, oraz Columbia. Pisał artykuły do ​​wielu wpływowych czasopism, wśród których najważniejsze to The New York Times The Wall Street Journal, oraz wysokopunktowane czasopisma naukowe The New England Quarterly, Streams of William James i Leviathan. Druga książka autorstwa Johna Mattesona, The Lives of Margaret Fuller, została opublikowana w styczniu 2012 r. - i w tym samym roku została wyróżniona nagrodą Ann M. Sperber Biography Award jako wybitna biografia dziennikarza lub innej postaci w mediach. Matteson był także finalistą Plutarch Award, konkursu o nagrodę za najlepszą biografię roku, wybranej przez Międzynarodową Organizację Biografów (BIO). Uzyskał też nominację do nagrody PEN/Jacqueline Bograd Weld Award for Biography. Inną istotną publikacją autora jest krytyczne wydanie powieści Louisy May Alcott Little Women z komentarzami w jego opracowaniu, które ukazało się nakładem wydawnictwa W. W. Norton & Company w listopadzie 2015 r. Wydanie to zawierało wiele unikatowych fotografii z rodzinnego domu Alcottów - Orchard House, a także liczne ilustracje i fotosy z różnych adaptacji filmowych dzieł pisarki. Najnowsza książka Mattesona, A Worse Place Than Hell: How the Civil War Battle of Fredericksburg Changed a Nation, ukazała się w lutym 2021 roku. John Matteson wystąpił też w filmie dokumentalnym Orchard House: Home of Little Women z 2018 roku. Pełnił też funkcję skarbnika the Melville Society; jest członkiem rady doradczej towarzystwa Louisa May Alcott Society, członkiem Towarzystwa Historycznego Massachusetts. W ubiegłej kadencji, pełnił też funkcję zastępcy dyrektora Leon Levy Center for Biography.


Stacy Schiff 
Biographers International Organization  Stany Zjednoczone

Stacy Madeleine Schiff (ur. 26 października 1961) to amerykańska redaktorka, eseistka i autorka pięciu biografii; jej biografia Very Nabokov, żony i muzy rosyjsko-amerykańskiego pisarza Vladimira Nabokova, zdobyła w 2000 roku nagrodę Pulitzera w dziedzinie biografii. Schiff napisała także biografie francuskiego lotnika i autora Małego Księcia, Antoine de Saint-Exupéry'ego, erudyty z czasów Rewolucji Amerykańskiej i jednego z Ojców-Założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamina Franklina, starożytnej egipskiej królowej Kleopatry oraz ważnych postaci związanych z procesami czarownic w Salem w w kolonialnym Massachusetts latach 1692-93. Jej eseje i artykuły ukazywały się w takich czasopismach, jak The New Yorker, The New York Times, The New York Review of Books, The Times Literary Supplement i The Washington Post. Jako była felietonistka The New York Times mieszka dalej w Nowym Jorku i jest członkinią Fundacji Johna Simona Guggenheima (źródło: Wikipedia).


James W. Atlas 
Atlas & Company  Stany Zjednoczone

James Robert Atlas (22 marca 1949 – 4 września 2019) był pisarzem, zwłaszcza biografii, a także wydawcą. Był prezesem Atlas & Company oraz założycielem i redaktorem serii Penguin Lives. Studiował na Harvardzie pod kierunkiem Roberta Lowella i Elizabeth Bishop z zamiarem zostania poetą. W Oxfordzie studiował pod kierunkiem biografa Richarda Ellmanna jako stypendysta Rhodesa. Atlas był współpracownikiem New Yorkera i przez wiele lat był redaktorem The New York Times Magazine. Redagował tomiki poezji, napisał kilka powieści i dwie biografie. W 2002 roku założył wydawnictwo Atlas Books, które w swoim czasie opublikowało dwie serie wydawnicze we współpracy z HarperCollins i W.W. Norton. W 2007 roku firma została przemianowana na Atlas & Company. Atlas & Company zaprzestał wydawania nowych tytułów w 2012 roku. Teksty Atlasa ukazały się w The New York Times Book Review, The New York Review of Books, The London Review of Books, Vanity Fair, Harper's, New York Magazine i Huffington Post. (źródło: Wikipedia)


Philip Kunhardt 
Center for the Study of Transformative Lives, New York University  Stany Zjednoczone

Philip Kunhardt,  Distinguished Scholar in Residence in the Humanities Uniwersytetu Nowojorskiego, wykłada historię i biografię w College of Arts and Science. Jest współautorem sześciu książek oraz autorem i współproducentem historycznych filmów dokumentalnych wyprodukowanych przez PBS, ABC, HBO, Discovery i innych sieci. Jest dyrektorem i założycielem The Centre for the Study of Transformative Lives, które powołał do istnienia przy Uniwersytecie Nowojorskim w 2011 roku. Centrum wspiera badania i działalność dydaktyczną, koncentrując się na życiu wybitnych postaci historycznych, których poświęcenie, geniusz i wizja moralna pomogły ukształtować bieg historii. (source: Neighbor)


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).