Przeploty jaźni, słów i mediów, czyli dwóch biografów z jednej rodziny rozmawia o sztuce i niepełnosprawności

(Esej w języku angielskim / An Essay in English)


Abstrakt

Dwóch (auto)biografów z tej samej rodziny – jeden neurotypowy, drugi autystyczny – rozmawia o wierszach, pamiętnikach, esejach, artykułach naukowych i filmach dokumentalnych, które razem stworzyli. Woląc postrzegać swoją pracę jako współzależną i splecioną, niezależną od ograniczeń polityki tożsamości, która ludzi dzieli i konfliktuje ich ze sobą nawzajem, rozmówcy kultywują neurokosmopolityczne i kłączowe porozumienie jaźni poprzez słowa. David James (“D.J.”) Savarese to artysta-aktywista, pisarz, nauczyciel i współprzewodniczący The Alliance for Citizen-Directed Supports, stypendysta OSF Human Rights Initiative (2017–2019) oraz współproducent, narrator i bohater wyróżnionego nagrodą Peabody filmu dokumentalnego Deej: Inclusion Shouldn’t Be a Lottery. D.J. publikuje wiersze, literaturę faktu i eseje naukowe. Ralph James Savarese jest autorem pięciu książek i współredaktorem trzech zbiorów, w tym pierwszej monografii dotyczącej neuroróżnorodności. Jest laureatem nagród The Melville Society, National Endowment for the Humanities oraz Mellon Foundation, która sfinansowała stypendium neurohumanistyczne w Instytucie Nauk o Mózgu na Duke University.


Słowa kluczowe

(auto)biografia; niepełnosprawność; neurokosmopolityzm; ekologia narracji; współpraca; dokument filmowy; tekstocentryzm

Ballou, Emily P., Sharon daVanport, and Morenike Giwa Onaiwu, eds. Sincerely Your Autistic Child: What People on the Autism Spectrum Wish Their Parents Knew about Growing Up, Acceptance, and Identity. Boston: Beacon Press, 2021.

Carey, Allison. C., Pamela Block, and Richard K. Scotch, eds. Allies and Obstacles: Disability Activism and Parents of Children with Disabilities. Philadelphia: Temple University Press, 2021.

CNN Transcripts, Anderson Cooper 360, “Finding Amanda.” Aired April 2, 2008. Accessed May 4, 2021. http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0804/02/acd.02.html.

Corley, Malcolm. https://malcolmstiles.com/.

Fink, Jennifer. All Our Families: Finding Our Disability Lineages. Boston: Beacon Press, 2022.

Hartblay, Cassandra. “This Is Not Thick Description: Conceptual Art Installation as Ethnographic Process.” 2016 Paper Presentation for the Symposium on Innovations in Ethnographic Methodology. Berkeley, CA: UC Berkeley Center for Ethnographic Research.

Holsey, Claretta. www.clarettaholsey.com.

Graf, Jaz. https://www.jazgraf.com/.

Kafer, Alison. Feminist, Queer, Crip. Bloomington: Indiana University Press, 2013.

Koshino, Hideya. et al. “Functional Connectivity in an fMRI Working Memory Task in High-functioning Autism.” Neuroimage 24, no. 3 (2005): 810–821.

Lapadat, Judith. “Ethics in Autoethnography and Collaborative Autoethnography.” Qualitative Inquiry, vol. 23, no. 8 (2017): 589–603.

McLean, Kate. The Co-Authored Self: Family Stories and the Construction of Personal Identity. Oxford: Oxford University Press, 2016.

McLeod, Lateef. http://lateefmcleod.com.

Osteen, Mark. One of Us: A Family’s Life with Autism. Columbia: University of Missouri Press, 2010.

Prince, Dawn. “The Silence Between: An Autoethnographic Examination of the Language Prejudice and Its Impact on the Assessment of Autistic and Animal Intelligence.” Disability Studies Quarterly, vol. 30, no. 1 (2010). https://dsq-sds.org/article/view/1055/1242.

Rooy, Robert. Deej: Inclusion Shouldn’t Be a Lottery. Rooy Media, 2017. https://www.deejmovie.com/.

Savarese, David James. A Doorknob for the Eye. Minneapolis: Unrestricted Interest Press, 2017. http://www.djsavarese.com/3d-flip-book/doorknobfortheeye/.

Savarese, David James. “Coming to My Senses.” Autism in Adulthood, vol. 1, no. 2 (2019): 90–92.

Savarese, David James. https://www.deejmovie.com/poetry.

Savarese, David James. “It’s My Story,” 432–442. In Reasonable People: A Memoir of Autism and Adoption. New York: Other Press, 2007.

Savarese, David James. “Passive Plants.” Iowa Review, vol. 47, no 1 (Spring 2017): 34–37.

Savarese, David James. Plotting Hope. “Readers Theatre.” Grinnell High School. Grinnell, IA, 2009.

Savarese, David James. “My Adoptive Father Buys a Trampoline.” Unpublished poem, 2014.

Savarese, Ralph James. “Almond.” Entropy Magazine (29 April, 2021). https://entropymag.org/foster-care-two-poems2/.

Savarese, Ralph James. “From Neurodiversity to Neurocosmopolitanism: Beyond Mere Acceptance and Inclusion.” In Ethics and Neurodiversity, edited by C.D. Herrera, and Alexandra Perry, 191–205. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014.

Savarese, Ralph James. “I Object: Autism, Empathy, and the Trope of Personification.” In Rethinking Empathy, edited by M. M. Hammond and Sue Kim, 74–92. New York: Routledge, 2014.

Savarese, Ralph James. “The Discourse of Heterogeneity and ‘Many Outcomes’ in Autism: What Ends Does It Serve?” Lecture. Duke University, April 2021.

Savarese, Ralph James. Reasonable People: A Memoir of Autism and Adoption. New York: Other Press, 2007.

Savarese, Ralph James. See It Feelingly: Classic Novels, Autistic Readers, and the Schooling of a No-Good English Professor. Durham: Duke University Press, 2018.

Savarese, Ralph James. “Toward a Postcolonial Neurology: Autism, Tito Mukhopadhyay, and a New Geo-poetics of the Body.” Journal of Literary and Cultural Disability Studies, vol. 4, no. 3 (2010), 273–289.

Savarese, Ralph James. “What Some Autistics Can Teach Us about Poetry: A Neurocosmopolitan Approach.” In The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies, edited by Lisa Zunshine, 393–405. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Savarese, Ralph James. When This Is Over: Pandemic Poems. North Liberty: Ice Cube Press, 2020.

Savarese, Ralph James. and Lisa Zunshine. “The Critic as Neurocosmopolite.” Narrative, vol. 22, no 1 (2014): 17–44.

Schweik, Susan. The Ugly Laws: Disability in Public. New York: NYU Press, 2009.

Sinclair, Jim. “Don’t Mourn for Us.” Autism Network International (ANI) Newsletter, Our Voice 1, no. 3 (1993). Accessed May 4, 2021. https://www.autreat.com/dont_mourn.html.

Skinner, Jonathan. “Thoughts on Things: Poetics of the Third Landscape.” In Eco Language Reader, edited by Brenda Iijima. New York: Portable Press/Nightboat Books, 2010: 9–17.

Stagliano, Kim. All I Can Handle: I’m No Mother Teresa: A Life Raising Three Daughters with Autism. New York: Skyhorse Publishing, 2010.

Watkins, Jorrell. https://jorrellwatkins.com/.


Opublikowane : 2021-12-30


SavareseD., & SavareseR. (2021). Przeploty jaźni, słów i mediów, czyli dwóch biografów z jednej rodziny rozmawia o sztuce i niepełnosprawności. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (43), 111-129. https://doi.org/10.31261/errgo.11693

David James Savarese 
Badacz i twórca niezależny  Stany Zjednoczone
https://orcid.org/0000-0002-9546-1170

David James (“D.J.”) Savarese to artysta-aktywista, pisarz, nauczyciel i współprzewodniczący The Alliance for Citizen-Directed Supports, stypendysta OSF Human Rights Initiative (2017–2019) oraz współproducent, narrator i bohater wyróżnionego nagrodą Peabody filmu dokumentalnego Deej: Inclusion Shouldn’t Be a Lottery. D.J. publikuje wiersze, literaturę faktu i eseje naukowe.


Ralph James Savarese  savarese@grinnell.edu
Grinnell College  Stany Zjednoczone

UWAGA: DO PODMIANY -- CZYSTY GOOGLE TRANSLATE
Profesor Savarese jest wykładowcą w Grinnell od 20 lat. Jest autorem dwóch książek prozatorskich, Reasonable People (wspomnienia) i See It Feelingly (etnograficzna krytyka literacka) oraz trzech tomików poetyckich, Republican Fathers, When This Is Over: Pandemic Poems i Someone Falls Overboard. Trzeci, napisany ze Stephenem Kuusisto, ma ukazać się w 2021 roku i jest wzorowany na książce, której współautorami są Marvin Bell i William Stafford, Segues: A Correspondence in Poetry. W czerwcu w Hole in the Head Review ukaże się zeszyt poezji Ekphrastic z obrazami Tilly Woodward. Obecnie pracuje nad czwartym tomem poezji zatytułowanym Dokładne podsumowanie ich odporności i książką o Hermanie Melville'u. Wraz z synem pisze książkę listów zatytułowaną Drogi tato, drogi DJ. Profesor Savarese jest także współredaktorem trzech zbiorów: Papa PhD: Essays on Fatherhood by Men in the Academy; „Autism and the Concept of Neurodiversity”, specjalny numer kwartalnika Disability Studies Quarterly oraz „The Lyric Body”, specjalny numer Seneca Review. Czwarta współredagowana kolekcja, The Futures of Neurodiversity, jest objęta umową z Modern Language Association. Savarese jest laureatem wielu nagród: współwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Irene Glascock (sędziami byli: Seamus Heaney i absolwentka Grinnell Amy Clampitt); Nagroda im. Henniga Cohena od Towarzystwa Hermana Melville'a za „wybitny wkład w stypendium Melville'a”; Złoty Medal Niezależnego Wydawcy dla Rozsądnych w kategorii zdrowie / medycyna / odżywianie; stypendium Fundacji Mellon „Humanities Writ Large”, które wspierało roczną rezydencję w Instytucie Nauk o Mózgu Uniwersytetu Duke; dwa wyróżnienia za „znaczące esej” w serii Best American Essay; dwie nominacje do nagrody Pushcart Prize; oraz letnie stypendium National Endowment for the Humanities. Jego stypendium, twórczość i opinie ukazały się w ponad 80 czasopismach, książkach i gazetach


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).