Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura; teoria literatury, teoria kultury, filozofia, humanistyka

Nota o książce: Brian Massumi, <i>Ontopower: War, Powers and the State of Perception</i>Abstrakt

For an abstract in English, scroll down

Michał Kisiel
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Wydział Filologiczny"
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nota o książce: Brian Massumi, Ontopower: War, Powers and the State of Perception

Abstrakt: Nota poświęcona jest książce Briana Massumiego pt. Ontopower: War, Powers and the State of Perception. Massumi, wpisując się w w wzrot nowomaterialistyczny we współczesnej teorii, podejmuje się próby analizy tytułowej ontowładzy: paradoksalnego porządku, który stara się uprzedzać istnienie obiektu swojego działania. Okazuje się ona zatem figurą stawania się, swoją własną przyczyną oraz czynnikiem podtrzymującym swój własny pęd. Zdaniem Massumiego, wzorcowym wydarzeniem kształtującym model ontowładzy jest wypowiedzenie wojny z terroryzmem przez Geogre'a W. Busha.

Słowa kluczowe: Onto-epistemologia, wojna z terroryzmem, Gilles Deleuze, uprzedzanie

A Critical Note on Ontopower: War, Powers and the State of Perception by Brian Massumi

Abstrakt:
The note is dedicated to Brian Massumi's book Ontopower: War, Powers and the State of Perception. Massumi, representing the new-materialist trend in contemporary theory, attempts an analysis of the eponymous ontopower: a paradoxical order, which strives to predate the existence of the object of its own actions. Ontopower thus reveals itself as a figure of becoming, its own cause and the means of its own propulsion. According to Massumi, a typical example of a phenomenon shaping the model of the ontopower as he describes is George W. Bush's declaration of war on terrorism.

Keywords: 
Onto-epistemology, war on terrorism, Gilles Deleuze, precedence


Słowa kluczowe

Onto-epistemologia; wojna z terroryzmem; Gilles Deleuze; uprzedzanie

Massumi, Brian. Ontopower: War, Powers and the State of Perception. Durham, Duke University Press, 2015.


Opublikowane : 2018-02-06


Kisiel, M. (2018). Nota o książce: Brian Massumi, <i>Ontopower: War, Powers and the State of Perception</i&gt;. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(37). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/6205

Michał Kisiel  kisiel.michal@outlook.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
Doktorant literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach."Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).