Sprawozdanie z konferencji naukowej Ewaluacje literatury – krytyka, teoria, historia

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 8–9 kwietnia 2019

Andrzej Śnioszek
https://orcid.org/0000-0002-0001-0984

Abstrakt

A Report from the Academic Conference Evaluating Literature – Criticism, Theory, and History (Doctoral Candidates Research Circle at the Faculty of Philology and the Ireneusz Opacki Institute of the Study of Polish Literature, Faculty of Philology, University of Silesia, Katowice, 8th–9th April 2019)


Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


ŚnioszekA. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej Ewaluacje literatury – krytyka, teoria, historia. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 319-323. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.20

Andrzej Śnioszek  andrzejsnioszek@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0001-0984