Wkurwy, złostki i pomiędzy. O wierszach Kamili Janiak

Paweł Kaczmarski
https://orcid.org/0000-0002-9488-0816

Abstrakt

The article is focused on the theme of anger in Kamila Janiak’s poetry – its forms, types, and understanding that transpire as she develops her poetry. A paradigm of reception assumed herein as a departure point is the category of a “piss-off” (Polish vulgar noun wkurw, a strong sensation of anger), which is synonymous with intense and politically motivated indignation. The author of the article, however, attempts to show that Janiak’s poetry has been for a long time defined by other affective registers; emotions and moods in a way supressed – restricted, unfulfilled, most of all: incapable of climaxing and of “exploding.” The said state of affairs should be connected with the structure of individual and collective subjectivity appearing in Janiak’s poetry, namely, a subject that is shattered and (also politically) dispersed, lacking any devices to develop a coherent narrative, with hardly any access to political forms of anger which frequently cannot exist without consistent narrative. Instead of being expressed by one’s indignation, the said subject resorts to “little fits of pique” (a diminutive złostki is used here by Janiak), a series of minor, yet rapidly accumulating irritations, which do not find their outlet. This state of being affectively shattered may be seen in existential categories, but also political and generational ones.


Słowa kluczowe

anger; indignation; narrative; multiplicity; affects

Janiak Kamila, 2007: frajerom śmierć i inne historie. [Ilustr. Marek Sobczyk]. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury.

Janiak Kamila, 2009: kto zabił bambi? [Ilustr. Marek Sobczyk]. Warszawa: Fundacja Modern Art Means Modern Artist Language (MAMMAL).

Janiak Kamila, Budnik Agnieszka, 2019: W stronę konkretu. Rozmowa z Kamilą Janiak. Tekst Agnieszka Budnik. „Kultura u Podstaw”. 24.01.2019. [Online:] https://kulturaupodstaw.pl/kamila-janiak-w-strone-konkretu/ [20.08.2019].

Janiak Kamila, Staśko Maja, [b.r.]: I nic, i nic dzieje się dalej. [Z Kamilą Janiak rozmawia Maja Staśko]. „biBLioteka”. Sierpień 2016. [Online:] https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/nic-nic-dzieje-sie/ [20.08.2019].

Janiak Kamila, 2016: zwęglona jantar. [Rysunki Grzegorz Szyma]. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury.

Janiak Kamila, 2018: wiersze przeciwko ludzkości. Autorka ilustr. Ola Wasilewska. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu–Staromiejski Dom Kultury w Warszawie.

Kozioł Paweł, [b.r.]: Kamila Janiak. Culture.pl. [Online:] https://culture.pl/pl/tworca/kamila-janiak [20.08.2019].

Skurtys Jakub, 2016: Ja-składnia. [Online:] https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/ja-skladnia/[15.10.2019].

Winiarski Jakub, 2008: Drapieżna, wulgarna, nieco chaotyczna. „Odra”, nr 2.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


KaczmarskiP. (2019). Wkurwy, złostki i pomiędzy. O wierszach Kamili Janiak. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 173-186. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.12

Paweł Kaczmarski  pawel.j.kaczmarski@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9488-0816