Zniewolone przez pracę czy dzięki pracy uwolnione? [dot. A. Urbanik-Kopeć: Anioł w domu, mrówka w fabryce]

Kasper Pfeifer
https://orcid.org/0000-0002-6600-3306

Abstrakt

The aim of this critical essay is to analyse social and economic contexts of women’s work at the verge of 19th and 20th centuries. In the essay’s foreground are: 1) the discussion of Polish emancipatory discourses, the relation of liberal feminists to working class women; as well as 2) the characteristics of the reproductive work performed by women in the era of industrial revolution along with the impact the industrialization had on transformations of the ways genders were perceived. The article also touches upon the emancipatory role played by the factory – an attempt was made to answer the question: To what extent the commercialization of women’s work due to industrial revolutions allowed women to escape the shackles of patriarchy, and to what extent it contributed to their further entanglement in the network of dependency.


Słowa kluczowe

feminism; industrial revolution; proletariat; patriarchy; female industrial workers

Daszyńska-Golińska Zofia, 1920: Przyczynki do kwestji robotniczej w Polsce. Warszawa: nakł. Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.
Faludi Susan, 2013: Reakcja: niewypowiedziana wojna przeciw kobietom. Przeł. Anna Dzierzgowska. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Federici Silvia, 2017: Kapitał a płeć. Przeł. Jakub Krzeski, Anna Piekarska. „Praktyka Teoretyczna”, nr 3 (25).
Hartmann Heidi, 2009: Nieszczęśliwe małżeństwo marksizmu i feminizmu. W stronę bardziej postępowego związku. Przeł. Małgorzata Chmiel, Katarzyna Szumlewicz. Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego. [Online] http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0101hartmann1979.pdf [27.05.2019].
Hobsbawm Eric, 2015: Wiek imperium 1875–1914. Przeł. Marcin Starnawski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Hooks Bell, 2013: Teoria feministyczna: od marginesu do centrum. Przeł. Ewa Majewska, Ewa Klekot. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Humm Maggie, 1993: Słownik teorii feminizmu. Z jęz. ang. przeł. Bożena Umińska, Jarosław Mikos. Warszawa: Semper.
Kuciel-Frydyszak Joanna, 2018: Służące do wszystkiego. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.
Madejska Marta, 2018: Aleja włókniarek. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Millet Kate, 1982: Teoria polityki płciowej. W: Nikt nie rodzi się kobietą. Wybór, przekł. i wstęp Teresa Hołówka. Warszawa: Czytelnik.
Nossig Felicja, 2018: Ekonomiczna strona kwestii kobiecej. W: Chcemy całego życia: antologia tekstów feministycznych z lat 1879–1939. Wybór Aneta Górnicka-Boratyńska. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Ostrowska Joanna, 2018: Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


PfeiferK. (2019). Zniewolone przez pracę czy dzięki pracy uwolnione? [dot. A. Urbanik-Kopeć: Anioł w domu, mrówka w fabryce]. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 227-237. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.14

Kasper Pfeifer  pfeifer.kacper@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6600-3306