Tom 18 (2018):
CAŁY NUMER
Grzegorz Błahut, Magdalena Szalbot
9-11
Wracając do Afryki i ekologii

Reminiscencje tradycji

Symboliczno-aksjologiczne interpretacje świata

Sprawozdania i recenzje

Ewelina Ciaputa, Beata Kowalska, Agnieszka Król, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Justyna Stru, Magdalena Ślusarczyk, Marta Warat
264-269