Nr 24/25 (2012): ER(R)GO nr 24 (1/2012) / 25 (2/2012) - interiory/eksteriory (pod gościnną redakcją Zbigniewa Białasa i Pawła Jędrzejki)Er(r)go…,
... czas zajrzeć do wnętrz(a), choć to pojęcie dziś niemal wstydliwe, przywołujące widma binaryzmów. Zaglądajmy jednak, nie zważając na teoretyczne fobie. Do wnętrza muzeum, którego nie ma, potem zaś do szkatułkowego wnętrza siedemnastowiecznego katalogu muzealnych osobliwości. I jeszcze głębiej, do wnętrza przestrzeni między katalogowym opisem a jego przedmiotem, w której to przestrzeni tworzy się Osobliwość. A zaraz dalej inne wnętrza. Autorytarne wnętrze katedry gotyckiej jako esencja dogmatu i istoty transcedentnego, a zapożyczone przez wiktoriańskie muzeum, jako środek dydaktyczny i edukacyjny majestatu wiedzy. Wnętrze Słowa – owego „katalogu katalogów”; wnętrze Biblioteki – Uniwersum; wreszcie oksymoroniczne wnętrze internetu. Wnętrze głowy bez wnętrza, czyli fonograf wśród Buszmenów. Wnętrze sparaliżowanego ciała jako więzienie i wnętrze czasu jako wszechobecnego labiryntu. Akt poznawczo-somatyczny: wnętrze ciała imperialnej przestrzeni i wnikające weń ciało podróżnika; zatem wnętrze jako niezbędny warunek inności, obcości i obcej inności. Nieuchwytne wnętrze kobiety jako maska; zewnętrze chudej kobiety jako skorupa ciała. Wnętrze jaźni jako poznawcza i etyczna  przestrzeń wyboru i odpowiedzialności. Wnętrze konsumerystycznej wegetacji we wnętrzu zmediatyzowanej rzeczywistości jako ersatz wewnętrznej egzystencji. Wnętrze Manuskryptu jako chór głosów i zagadka o naturze rzeczywistości. Wnętrze jako istota gotyku; gotyckie wnętrze jako wnętrze umysłu; wnętrze krypty jako przestrzeń między innym wnętrzem a zewnętrzem. Wnętrze tego numeru jako intelektualne interiory uzewnętrzniające potrzebę zgłębienia wnętrza.

A do tego Amiri Baraka we wnętrzu Ars Cameralis Silesiae Superioris.

„Interiory/Eksteriory” to podwójny numer „Er(r)go” gościnnie przygotowany przez Zbigniewa Białasa i Pawła Jędrzejkę z Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Wojciech Kalaga


Cały numer

strony redakcyjne

wstęp

Wojciech Kalaga
rozprawy - szkice - eseje

omówienia - komentarze - opracowania

Sławomir Masłoń
polemiki - rozmowy - uwagi

Amiri Baraka, Christopher Bigsby
Amiri Baraka, Paweł Jędrzejko
przekłady

recenzje

noty o książkach

Paweł Jędrzejko
summaries in english/streszczenia w języku angielskim

stopka redakcyjna