Tom 10 Nr 2 (2017): Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prezentacje: Adam KaczanowskiW numerze prezentujemy serię rozpraw pod tytułem Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Autorzy poszczególnych artykułów działu przyglądają się literackim obrazom Litwy od wieku XVII aż do współczesności. Obok artykułu dotyczącego obrazu kampanii chocimskiej czy tekstu poświęconego działalności edytorskiej benedyktynek wileńskich za rządów ksieni Franciszki Anny Wołłowiczówny znajdziemy tekst odnoszący się do poety z XX wieku Tymoteusza Karpowicza i jego zmiłowania do wileńskich krajobrazów. W dziale Prezentacje zajmujemy się twórczością poety i prozaika Adama Kaczanowskiego. W dziale Archiwalia prezentujemy tekst De Bicinensi Proelio. O bitwie byczyńskiej. Numer uzupełniają działy Varia (artykuły Hanny Kocur Écriture féminine w dwudziestoleciu międzywojennym oraz Adama Kubiaka Malowanie trawy. Rzecz (jeszcze) mniejsza o peryferyjnej humanistyce), Recenzje i omówienia oraz Kronika.

 


Rozprawy i artykuły

Prezentacje.

Adam Kaczanowski
199-200
Adam Kaczanowski
201-215
Archiwalia

Marta Kasproska-Jarczyk, Anna Kultys, Dariusz Rott, Agnieszka Tułowiecka
237-246
Omówienia i polemiki

Varia

Prezentacje

Kronika