Tom 19 Nr 1 (2022): Transmedialność archiwum. Prezentacje: Ewa ZarzyckaKolejny numer „Śląskich Studiów Polonistycznych” koncentruje się wokół hasła „Transmedialność archiwum”. Autorki i autorzy zaprezentowanych w dziale głównym artykułów podejmują refleksję nad materialnością archiwum i materiałów archiwalnych, odsłaniającą się w swojej inter- i transmedialnej postaci, gdzie audiowizualne, fotograficzne, cyfrowe (i inne) zapośredniczenia przenoszą sferę owej materialności w obszar nieustannych medialnych interakcji i transmedialnych „przepływów”. Przedmiotem dociekań stają się archiwalia dźwiękowe Białoszewskiego, kuratorstwo archiwum Themersonów, prywatne archiwum Derridy, koncepcja „archeologii fotografii” Lewczyńskiego, amatorskie albumy fotograficzne, transmedialny performans ekofeministyczny Malik, archiwalna pasja Józefa Pilcha oraz współczesne literackie podróże do Galicji przez archiwa pamięci. Bohaterką działu Prezentacje jest Ewa Zarzycka, artystka sztuki performans, w  twórczości której transmedialność archiwum realizuje się w szczególnie interesujący sposób. Tekstowi Zarzyckiej poświęconemu fotografii oraz słynnym „rysunkom pisanym” towarzyszy rozmowa z artystką. Numer zamyka dział Varia, w którym publikujemy artykuł poświęcony widmowym ujęciom struktur państwowych w narracjach podróżniczych Wojciecha Góreckiego.


Rozprawy i artykuły

Prezentacje

Varia